First Presbyterian Church, Davenport, Iowa
Sermon Videos

02-03-19 Rev. Katie Styrt, First Presbyterian Church, Davenport, IA from FirstPres.Church, Davenport, IA

02-03-19 Rev. Katie Styrt preaching at First Presbyterian Church, Davenport, IA
SCRIPTURE READINGS: Jeremiah 1:4-10 & Acts of the Apostles 8:26-38
SERMON: What’s Stopping You?


        
1702 Iowa Street, Davenport, Iowa, 52803, United States
Switch to desktop site
sc